ДРРП - Перший в Україні мобільний реєстр нерухомості

реєстр нерухомості

Умови використання та політика конфіденційності додатка «Реєстр нерухомості»

Умови використання та політика конфіденційності додатка «Реєстр нерухомості» (надалі - Умови) встановлюють правила та умови використання додатка «Реєстр нерухомості». Завантажуючи та використовуючи Додаток - Користувач безумовно приймає Умови та зобов'язується їх дотримуватися і слідкувати за їх змінами на цій сторінці. Також, завантажуючи та використовуючи Додаток - Користувач приєднується до Договору про надання послуг з отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який знаходиться за посиланням https://drrp.app/agreement.

Визначення термінів:

Додаток - програмний продукт «Реєстр нерухомості», який розповсюджується в магазині додатків «Google play» та в магазині додатків «App Store».

Розробник - юридична особа, яка розробила, здійснює підтримку та є власником Додатка.

Користувач - будь-яка фізична або юридична особа, яка завантажила Додаток.

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - публічна інформація у формі текстових відомостей про об’єкт нерухомого майна, його характеристики, власника, користувача тощо.

1. Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

1.1. Відображені дані щодо об’єктів нерухомості - є офіційною інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, яку Розробник отримує відповідно до укладеного Договору з відповідними розпорядниками реєстру. Відображені дані жодним чином не змінюються Розробником Додатку. Достовірність та точність відомостей забезпечується розпорядниками Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, які публікують відповідну інформацію. Розробник Додатка не несе жодної відповідальності за можливі негативні наслідки використання даного сервісу. Купуючи інформацію щодо відповідного об’єкта нерухомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Користувач сплачує Розробнику за послугу надання такої інформації з розрахунку: 55 гривні за один об’єкт нерухомості. Розробник не несе відповідальності за можливе припинення надання інформації в результаті змін в законодавстві, закриття доступу до такої інформації органами державної влади або технічної неможливості продовження надання такої інформації.

1.2. Розробник Додатка не є державним органом чи розпорядником інформації та не може впливати на оперативність публікації інформації та її отримання. Будь-які претензії з приводу достовірності, повноти або своєчасності надання такої інформації Розробником Додатка не приймаються.

1.3. Вся інформація, що надається Додатком - є загальнодоступною та відкрито розповсюджується Державним підприємством «Національні інформаційні системи», який діє на підставі Статуту, затвердженого наказом Мін’юсту від 10.01.2019 № 79/5.

2. Обробка даних та конфіденційність

2.1. Додаток не здійснює збирання та передачу на сервер будь-яких персональних даних Користувача, окрім випадків, передбачених п. 2.2 Умов або за окремою згодою Користувача.

2.2. Персональні дані, які Користувач зазначає при оплаті за надання інформації щодо об’єкта нерухомості, жодним чином не отримуються, не використовуються Розробником та не зберігаються на його серверах. Дана інформація збирається виключно платіжною системою, що належить ТОВ «ВЕЙ ФОР ПЕЙ», з метою організації та здійснення грошових переказів.

3. Права та обов'язки

3.1. Розробник має право: блокувати доступ до Додатка для Користувачів, які порушують Умови, завдають шкоди його функціонуванню та/або розповсюджують недостовірну інформацію про Додаток; припинити надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у разі закриття доступу до такої інформації органами державної влади або виникнення технічної неможливості надання інформації; відмовити Користувачу у відшкодуванні вартості отриманої інформації у разі блокування доступу до Додатка або припинення надання інформації; вимагати дотримання Користувачем вимог чинного законодавства, Умов та Договору про надання послуг з отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; вживати передбачені законодавством заходи для захисту своїх прав.

3.2. Розробник зобов'язаний повідомляти Користувачів про зміну Умов шляхом їх публікації на сторінці - https://drrp.app/personal-data (Умови можуть змінюватися розробником без окремого сповіщення Користувачів).

3.3. Користувач має право: вільно користуватися отриманою Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (переглядати, копіювати, зберігати, розповсюджувати тощо); відмовитися від користування Додатком.

3.4. Користувач зобов'язаний: дотримуватися чинного законодавства України; добросовісно використовувати Додаток, не завдаючи шкоди Розробнику та іншим Користувачам.

4. Розповсюдження Додатка та захист інтелектуальних прав

4.1. Додаток розповсюджується виключно в магазинах додатків «Google play» та «App Store». Версії Додатка, придбані поза вказаними магазинами, визнаються піратською версією Додатка з відповідними наслідками.

4.2. Розробник не несе відповідальності за нанесену шкоду в результаті отримання недостовірної інформації при використанні піратської версії Додатка.

4.3. Функціональний та графічний код Додатка є об'єктом інтелектуальної власності, належить його творцям та захищається міжнародним правом і законами України.

ДРРП - Перший в Україні мобільний реєстр нерухомості - App Store QR-code

IOS Додаток

Відскануйте QR-код та завантажте додаток в App Store

ДРРП - Перший в Україні мобільний реєстр нерухомості - Apple App Store
ДРРП - Перший в Україні мобільний реєстр нерухомості - Google Play QR-code

Android Додаток

Відскануйте QR-код та завантажте додаток в Play Market

ДРРП - Перший в Україні мобільний реєстр нерухомості - Google Play